Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

REKRUTACJA

12 lutego 2021, Autor: Administrator

 

 

                                   Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                                 do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                 wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/21

                                                                                                                                                             z dnia 12.02.2021r.

 

 

 

 

 

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

na rok szkolny 2021/2022 w rekrutacji uzupełniającej

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzenie Nr 5/21 Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim z dnia 08.03.2021 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Przyjmuje / nie przyjmuje w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/22 niżej wymienionych kandydatów:

 

 

L.p

Nazwisko i imię dziecka

 

Przyjęty / nieprzyjęty

1

Dybała Aleksandra

 

PRZYJĘTA

2

Dybała Szymon

 

PRZYJĘTY

3

Scześniok Klara

 

PRZYJĘTA

4

Wiącek Adam

 

NIEPRZYJĘTY

 

 1. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 9 pkt.

 

 1. Data podania do publicznej wiadomości listy:   17.06.2021r.

 Monika Matysek

                                                                               …...............................

                      (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/21

z dnia 12.02.2021r.

 

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

na rok szkolny 2021/22

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 5/21 Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim z dnia 8.03.2021 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1. Przyjęła / nie przyjęła niżej wymienionych kandydatów:

 

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Przyjęty / nie przyjęty

1.

Adamczyk Tymoteusz

PRZYJĘTY

2.

Andrzejewski Bartosz

PRZYJĘTY

3.

Apel Maxima

NIE PRZYJĘTA

4.

Broy Bartosz

PRZYJĘTY

5.

Chojnowska Antonina

PRZYJĘTA

6.

Dobosz Maja

PRZYJĘTA

7.

Dobosz Olivier

PRZYJĘTY

8.

Dziuk Alexander

PRZYJĘTY

9.

Golomb Marcin

PRZYJĘTY

10.

Gutkowska Magdalena

PRZYJĘTA

11.

Janeczko Kamil

PRZYJĘTY

12.

Jarosz Izabela

PRZYJĘTA

13.

Jessa Blanka

PRZYJĘTA

14.

Kaczybura Zofia

PRZYJĘTA

15.

Klimek Kazimierz

PRZYJĘTY

16.

Korzeniec Sara

NIE PRZYJĘTA

17.

Kurda Julia

NIE PRZYJETA

18.

Mientus Wojciech

PRZYJĘTY

19.

Mientus Jakub

PRZYJĘTY

20.

Nawrotek Paweł

PRZYJĘTY

21.

Niedziela Kamil

PRZYJĘTY

22.

Pastusiak Mikołaj

PRZYJĘTY

23.

Pawlaczek Mirosława

PRZYJĘTA

24.

Pydych Rafał

PRZYJĘTY

25.

Rosowiecki Kamil

PRZYJĘTY

26

Scześniok Klara

NIE PRZYJĘTA

27.

Smolińska Hanna

PRZYJĘTA

28.

Susczyk Rita

PRZYJĘTA

29.

Suder Oliwer

PRZYJĘTY

30.

Tomczyk Pola

NIE PRZYJĘTA

31.

Stach Karolina

PRZYJĘTA

32.

Wiącek Adam

NIE PRZYJĘTY

33.

Wimer Sebastian

PRZYJĘTY

34.

Winter Kevin

PRZYJĘTY

35.

Wolak Stanisław

PRZYJĘTY

36.

Wosman Franciszek

PRZYJĘTY

37.

Wyrębski Filip

PRZYJĘTY

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 2 pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 08.04.2021r.

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.

 

/-/M.Matysek

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)


 

Tarnów Op. 29.03.2021r.


 


 

Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Tarnowie Opolskim na rok szkolny 2021/2022 zostały podane do publicznej wiadomości na drzwiach wejściowych przedszkola a także na stronie internetowej placówki.

Bardzo proszę o przestrzeganie terminu dostarczenia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola: 29.03 – 07.04.2021r.

 • Poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej

 • Przesłanie skanu na adres ppzoi@op.pl

 • Osobiste dostarczenie do placówki 

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/21

z dnia 12.02.2021r.

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

na rok szkolny 2021/22

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 5/21 Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im, bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim z dnia 08.03.2021 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Kwalifikuje / nie kwalifikuje na rok szkolny 2021/22 niżej wymienionych kandydatów:

 

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Zakwalifikowany / niezakwalifikowany

1.

Adamczyk Tymoteusz

ZAKWALIFIKOWANY

2.

Andrzejewski Bartosz

ZAKWALIFIKOWANY

3.

Apel Maxima

ZAKWALIFIKOWANA

4.

Broy Bartosz

ZAKWALIFIKOWANY

5.

Chojnowska Antonina

ZAKWALIFIKOWANA

6.

Dobosz Maja

ZAKWALIFIKOWANA

7.

Dobosz Oliver

ZAKWALIFIKOWANY

8.

Dziuk Aleksander

ZAKWALIFIKOWANY

9.

Golomb Marcin

ZAKWALIFIKOWANY

10.

Gutowska Magdalena

ZAKWALIFIKOWANA

11.

Janeczko Kamil

ZAKWALIFIKOWANY

12.

Jarosz Izabela

ZAKWALIFIKOWANA

13.

Jessa Blanka

ZAKWALIFIKOWANA

14.

Kaczybura Zofia

ZAKWALIFIKOWANA

15.

Klimek Kazimierz

ZAKWALIFIKOWANY

16.

Korzeniec Sara

NIEZAKWALIFIKOWANA

17.

Kurda Julia

NIEZAKWALIFIKOWANA

18.

Mientus Wojciech

ZAKWALIFIKOWANY

19.

Mientus Jakub

ZAKWALIFIKOWANY

20.

Nawrotek Paweł

ZAKWALIFIKOWANY

21.

Niedziela Kamil

ZAKWALIFIKOWANY

22.

Pastusiak Mikołaj

ZAKWALIFIKOWANY

23.

Pawlaczek Mirosława

ZAKWALIFIKOWANA

24.

Pydych Rafał

ZAKWALIFIKOWANY

25.

Rosowiecki Kamil

ZAKWALIFIKOWANY

26

Scześniok Klara

ZAKWALIFIKOWANA

27.

Smolińska Hanna

ZAKWALIFIKOWANA

28.

Susczyk Rita

ZAKWALIFIKOWANA

29.

Suder Oliwer

ZAKWALIFIKOWANY

30.

Tomczyk Pola

NIEZAKWALIFIKOWANA

31.

Stach Karolina

ZAKWALIFIKOWANA

32.

Wiącek Adam

NIEZAKWALIFIKOWANY

33.

Wimer Sebastian

ZAKWALIFIKOWANY

34.

Winter Kevin

ZAKWALIFIKOWANY

35.

Wolak Stanisław

ZAKWALIFIKOWANY

36.

Wosman Franciszek

ZAKWALIFIKOWANY

37.

Wyrębski Filip

ZAKWALIFIKOWANY

 

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 2 pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 29.03.2021

 

 

/-/ Monia Matysek

                                                                                                                                                                       (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego

w Tarnowie Opolskim

z dnia 12.02.2021r.

 

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2021/22 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie 22 luty – 05 marca 2021. zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, stanowiącym załącznik nr 1 do Zrządzenia Dyrektora z dnia 12.02.2021r.

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 35

 

 

 

Zgodnie z art. 153 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 95 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/21.

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022


 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Do przedszkola przyjmuje się dzieci:

 • w wieku od 3-5 lat, urodzone w latach 2016-2018, posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego;

 • 6 letnie, urodzone w 2015r., które obejmuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

 • 7-letnie, urodzone w roku 2014, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

 • powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Do przedszkola przyjmuje się:

 • w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu przedszkola tj. z miejscowości Tarnów Opolski i Walidrogi;

 • jeżeli przedszkole nadal dysponuje miejscami wolnymi przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Tarnów Opolski (rekrutację tych dzieci przeprowadza się bez odstępu czasowego);

 • jeżeli przedszkole nadal dysponuje miejscami wolnymi przyjmowane są dzieci spoza terenu Gminy Tarnów Opolski (rekrutację tych dzieci przeprowadza się w odstępie czasowym)

  KRYTERIA

   

   

  Określa się następujące kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2021/2022 oraz odpowiadające im liczby punktów:

   

 • Wielodzietność rodziny – 10 p.

 • Niepełnosprawność kandydata – 10 p.

 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 p.

 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 p.

 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 p.

 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 p.

 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 p.

 

 

Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2021/2022 oraz odpowiadające im liczby punktów:

 

 1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkały w danym obwodzie przedszkola – 10 punktów;

 2. kandydat zamieszkały w danym obwodzie przedszkola, którego obydwoje rodzice wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 punktów;

 3. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu przekracza 5 godzin dziennie – 2 punkty;

 4. objęcie kandydata opieką kuratoryjną – 10 punktów;

 5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola w danym roku szkolnym – 2 punkty;

 6. miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie przedszkola – 2 punkty.  TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  NA ROK SZKOLNY 2021/2022


     1.

  Składanie wniosku wraz z załącznikami do dyrektora.

  22 luty – 5 marca 2021r.

  10 - 17 maja 2021r.

   

  2.

  Weryfikacja przez komisję wniosków potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  8 - 26 marca 2021r.

  18 maja - 4 czerwca 2021r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  29 marca 2021r.

  7 czerwca 2021r.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  30 marca - 7 kwietnia 2021r.

   

  8 - 16 czerwca 2021r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  8 kwietnia 2021r.

  17 czerwca 2021r.

  6.

  Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

   

  Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  7.

  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

   

  Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie odmowy przyjęcia.

  8.

  Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

   

  Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  9.

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

  Do 7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

   


   

Aktualizacja: 16 września 2021

Linki