Godlo Polski
zabki
misie
stokrotki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Lista dzieci zakwalifikowanych

17 czerwca 2024, Autor: Administrator

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 3 /24

z dnia 01.02.2024r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

na rok szkolny 2024/25

w rekrutacji uzupełniającej

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 5/24 Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im, bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim z dnia 4.03.2024 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Kwalifikuje / nie kwalifikuje na rok szkolny 2024/25 niżej wymienionych kandydatów:

L.p

Nazwisko i imię dziecka

Zakwalifikowany / niezakwalifikowany

1

Kampa Anastazja

zakwalifikowana

2

Kampa Dominik

zakwalifikowany

3

Jarząb Antoni

zakwalifikowany

4

Michalski Antoni

zakwalifikowany

5

Stróżyk Teresa

zakwalifikowana

6

Waluś Hanna

zakwalifikowana


2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 1 pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 17.06.2024

/-/ Monika Matysek

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)


 

Aktualizacja: 15 lipca 2024

Linki