Godlo Polski
zabki
misie
stokrotki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Lista przyjętych

26 czerwca 2024, Autor: Administrator

Załącznik nr  2

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/24

z dnia 01.02.2024r.

 

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

na rok szkolny 2024/25

w rekrutacji uzupełniającej

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 5/24 Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim z dnia 04.03.2024 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1. Przyjęła / nie przyjęła niżej wymienionych kandydatów:

 

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Przyjęty / Nieprzyjęty

1

Kampa Anastazja

przyjęta

2

Kampa Dominik

przyjęty

3

Jarząb Antoni

przyjęty

4

Michalski Antoni

przyjęty

5

Stróżyk Teresa

przyjęta

6

Waluś Hanna

przyjęta

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 1 pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 26.06.2024r

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 3 dni od podania do publicznej do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.                                         

/ - / Monika Matysek

                                                                              (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Aktualizacja: 15 lipca 2024

Linki