Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Regulamin "STOPERKA"

18 listopada 2018, Autor: Administrator

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim

§ 1

Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2

Rodzić zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

§ 3

Rodzic może wykupić dodatkowe karty na własność.

§ 4

W przypadku zniszczenia, utraty Karty Dziecka, rodzic / opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej. Fakt utraty rodzic / opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§ 5

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika STOPEREK.PL .

§ 6

Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§ 7

Prawidłowe sczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

§ 8

W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz. 600.

§ 9

W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz. 1600.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2014 r.

Aktualizacja: 9 sierpnia 2022

Linki