Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

REKRUTACJA

2 lutego 2022, Autor: Administrator

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/22

z dnia 14.02.2022r.

 

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

na rok szkolny 2022/23 w rekrutacji uzupełniającej

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 6/22 Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im, bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim z dnia  7.03.2022 r po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

 1. Przyjęła / nie przyjęła na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Przyjęty / nieprzyjęty

1

Amelia Białek - Maszudzińska

przyjęta

 

2.  Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 2 pkt.

3.  Data podania do publicznej wiadomości listy:  24.06.2022 r.                                                        

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.                

                                                                                                                                                                               …......../-/Monika Matysek.....................

                                                                                  (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/22

z dnia 14.02.2022r.

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

na rok szkolny 2022/23

w rekrutacji uzupełniającej

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 6/22 Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im, bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim z dnia  13.06.2022 r po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

 1. Kwalifikuje / nie kwalifikuje na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Zakwalifikowany / niezakwalifikowany

1

Amelia Białek - Maszudzińska

zakwalifikowana

 

2.  Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 2 pkt.

3.  Data podania do publicznej wiadomości listy:  15.06.2022 r.                                                        

 

                                                                                                                                                                               /- / Monika Matysek..

                                                                                  (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/22

z dnia 14.02.2022r.

 

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

na rok szkolny 2022/23

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 6/22 Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im, bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim z dnia 7.03.2022 r po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. Przyjęła / nie przyjęła na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Przyjęty / nieprzyjęty

1

Andreasik Jagoda

nieprzyjęta

2

Bartela Cezary

nieprzyjęty

3

Bartek Antoni

przyjęty

4

Bienias Nina

przyjęta

5

Borkowski Jan

przyjęty

6

Brzeziński Oskar

przyjęty

7

Burnos Alan

przyjęty

8

Ciszek Mia

przyjęta

9

Ciupka Natalia

przyjęta

10

Cygan Michalina

przyjęta

11

Czech – Woźnica Szymon

nieprzyjęty

12

Donat Tymoteusz

przyjęty

13

Gamuraru Evelina

przyjęta

14

Garbień Artur

nieprzyjęty

15

Geremek Kacper

przyjęty

16

Gogulska Janina

nieprzyjęta

17

Górski Natan

przyjęty

18

Gutkowska Magdalena

przyjęta

19

Gutkowski Wojciech

przyjęty

20

Guss Franciszek

nieprzyjęty

21

Hehmueler Anna

nieprzyjęta

22

Jędra Martyna

przyjęta

23

Kaczmarek Kuba

nieprzyjęty

24

Kaczybura Aleksander

przyjęty

25

Knosala Filip

przyjęty

26

Kortyla Tymon

przyjęty

27

Kowol Wojciech

nieprzyjęty

28

Krems Pola

przyjęta

29

Kowalewska Julia

przyjęta

30

Kurda Julia

nieprzyjęta

31

Loureiro Carolina

nieprzyjęta

32

Mansfeld Alicja

przyjęta

33

Marzec Kacper

przyjęty

34

Musiałowska Nadia

przyjęta

35

Mytnik Franciszek

przyjęty

36

Płachetka Krystian

przyjęty

37

Rosowiecka Joanna

przyjęta

38

Rygoł Zuzanna

przyjęta

39

Sala Bruno

przyjęty

40

Scześniok Krystian

przyjęty

41

Scześniok Robert

przyjęty

42

Szczepek Zofia

przyjęta

43

Sitek Józef

przyjęty

44

Siwek Klara

przyjęta

45

Stramek Michalina

przyjęta

46

Szymański Kornel

przyjęty

47

Wiącek Adam

przyjęty

48

Witek Filip

nieprzyjęty

49

Wołkowicz Gustaw

przyjęty

50

Zdybel Filip

nieprzyjęty

51

Zoglowek Maja

przyjęty


 

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 2 pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 14.04.2022 r.

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.

......../-/Monika Matysek.....................

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)


 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/22

z dnia 14.02.2022r.

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

na rok szkolny 2022/23

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 6/22 Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im, bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim z dnia 7.03.2022 r po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. Kwalifikuje / nie kwalifikuje na rok szkolny 2022/23 niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Zakwalifikowany / niezakwalifikowany

1

Andreasik Jagoda

niezakwalifikowana

2

Bartela Cezary

niezakwalifikowany

3

Bartek Antoni

zakwalifikowany

4

Bienias Nina

zakwalifikowana

5

Borkowski Jan

zakwalifikowany

6

Brzeziński Oskar

zakwalifikowany

7

Burnos Alan

zakwalifikowany

8

Ciszek Mia

zakwalifikowana

9

Ciupka Natalia

zakwalifikowana

10

Cygan Michalina

zakwalifikowana

11

Czech – Woźnica Szymon

niezakwalifikowany

12

Donat Tymoteusz

zakwalifikowany

13

Gamuraru Evelina

zakwalifikowana

14

Garbień Artur

niezakwalifikowany

15

Geremek Kacper

zakwalifikowany

16

Gogulska Janina

niezakwalifikowana

17

Górski Natan

zakwalifikowany

18

Gutkowska Magdalena

zakwalifikowana

19

Gutkowski Wojciech

zakwalifikowany

20

Guss Franciszek

niezakwalifikowany

21

Hehmueler Anna

niezakwalifikowana

22

Jędra Martyna

zakwalifikowana

23

Kaczmarek Kuba

niezakwalifikowany

24

Kaczybura Aleksander

zakwalifikowany

25

Knosala Filip

zakwalifikowany

26

Kortyla Tymon

zakwalifikowany

27

Kowol Wojciech

niezakwalifikowany

28

Krems Pola

zakwalifikowana

29

Kowalewska Julia

zakwalifikowana

30

Kurda Julia

niezakwalifikowana

31

Loureiro Carolina

niezakwalifikowana

32

Mansfeld Alicja

zakwalifikowana

33

Marzec Kacper

zakwalifikowany

34

Musiałowska Nadia

zakwalifikowana

35

Mytnik Franciszek

zakwalifikowany

36

Płachetka Krystian

zakwalifikowany

37

Rosowiecka Joanna

zakwalifikowana

38

Rygoł Zuzanna

zakwalifikowana

39

Sala Bruno

zakwalifikowany

40

Scześniok Krystian

zakwalifikowany

41

Scześniok Robert

zakwalifikowany

42

Szczepek Zofia

zakwalifikowana

43

Sitek Józef

zakwalifikowany

44

Siwek Klara

zakwalifikowana

45

Stramek Michalina

zakwalifikowana

46

Szymański Kornel

zakwalifikowany

47

Wiącek Adam

zakwalifikowany

48

Witek Filip

niezakwalifikowany

49

Wołkowicz Gustaw

zakwalifikowany

50

Zdybel Filip

niezakwalifikowany

51

Zoglowek Maja

zakwalifikowana


 

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 2 pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 05.04.2022 r.

 

/- / Monika Matysek..

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego

w Tarnowie Opolskim

z dnia 14.02.2022r.

 

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2022/23 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie 21 luty – 04 marca 2022 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, stanowiącym załącznik nr 1 do Zrządzenia Dyrektora z dnia 14.02.2022r.

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 43

 

 

 

Zgodnie z art. 153 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 87 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2021/22.

 

 

  

KRYTERIA

 

 

Określa się następujące kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2022/2023 oraz odpowiadające im liczby punktów:

 

 1. Wielodzietność rodziny – 10 p.

 2. Niepełnosprawność kandydata – 10 p.

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 p.

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 p.

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 p.

 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 p.

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 p.

 

 

Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2022/2023 oraz odpowiadające im liczby punktów:

 

 1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkały w danym obwodzie przedszkola – 10 punktów;

 2. kandydat zamieszkały w danym obwodzie przedszkola, którego obydwoje rodzice wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 punktów;

 3. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu przekracza 5 godzin dziennie – 2 punkty;

 4. objęcie kandydata opieką kuratoryjną – 10 punktów;

 5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola w danym roku szkolnym – 2 punkty;

 6. miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie przedszkola – 2 punkty.

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1.

Składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym /uzupełniającym do dyrektora.

21 luty – 4 marca 2022r.

16 - 23 maja 2022r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/uzupełniającym

7 marca – 4 kwietnia 2022r.

24 maja - 14 czerwca 2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 kwietnia 2022r.

15 czerwca 2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6 kwietnia - 13 kwietnia 2022r.

 

8 - 16 czerwca 2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14 kwietnia 2022r.

24 czerwca 2022r.

6.

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie odmowy przyjęcia.

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 


 

Aktualizacja: 9 sierpnia 2022

Linki