Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Strona główna

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego

w Tarnowie Opolskim

z dnia 18.02.2019r.

 

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

 

       Dyrektor Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi  im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2019/20 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie 25 luty – 08 marca 2019r. zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, stanowiącym załącznik nr 1 do Zrządzenia Dyrektora z dnia 18.02.2019r.

 

    Liczba wolnych miejsc wynosi: 35

 

 

 

Zgodnie z art. 153 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 93 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/19.

 

 

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

 

 w Tarnowie Opolskim

 

Zaprasza wszystkich zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

w dniach od 25.02 – 08.03.2019r.

 

 

Placówka nasza w ramach swojej działalności zapewnia:

 

 • Opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 6.30 – 16.00
 • Cztery posiłki dziennie
 • Wspaniałą i bezpieczna zabawę
 • Wszechstronny rozwój każdego dziecka, także niepełnosprawnego
 • Pomoc psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną
 • Gimnastykę korekcyjną

 

ZAJĘCIA DODATKOWE (bezpłatne):

 

 • Język angielski,
 • Język niemiecki, jako język mniejszości narodowej
 • Rytmika

 

Wniosek można pobrać w sekretariacie przedszkola.

 

Tarnów Opolski, ul. Ks. Klimasa 15                 tel. 77 4644 261

 

 

 

OPŁATY

   W godzinach 8:00 - 13:00 odbywają się bezpłatne zajęcia, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

      Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 są odpłatne (1 zł za każdą rozpoczętą godzinę).  

    Szczegóły zawiera Uchwała Nr XLVII/369/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych  oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

7 zł - trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek)

5 zł - dwa posiłki dziennie (śniadanie +obiad lub obiad +podwieczorek)

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, tylko po uprzednim zgłoszeniu faktu nieobecności intendentowi lub dyrektorowi (osobiście lub telefonicznie). Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia. 

Opłaty za pobyt i wyżywienie należy wnosić do 20 dnia następnego miesiąca.  

Procedura wnoszenia opłat za pobyt dziecka

w Przedszkolu Publicznym w Tarnowie Opolskim

 1. Opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie rodzice dokonują przelewem lub u intendenta.
 2. Rodzice wnoszą opłaty za dany miesiąc w terminie do 20 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
 3. Rodzice otrzymują informację pisemną o wysokości opłat za dany miesiąc od intendenta, na początku kolejnego miesiąca.
 4. Kwota przelewu musi być zgodna z informacją pisemną podaną przez intendenta.
 5. Opłata za pobyt składa się z jednego lub dwóch składników:                                                   - opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 (każda rozpoczęta godzina wynosi 1 zł);    - opłata za wyżywienie (śniadanie: 2 zł; obiad: 3 zł; podwieczorek: 2 zł).
 6. Przelewu dokonuje się na konto numer: 90888400042003003267510001 Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op., ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski
 7. Przelew należy wypełnić zgodnie z poniższym przykładem:                                    Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Op.                                                                             Konto nr:  90888400042003003267510001   Tytułem: Imię i nazwisko dziecka         (np. Adam Nowak), za m-c (np. marzec), POBYT i/lub WYŻYWIENIE

 

 

 

 

 

 

 

plakat_a3_projekt_2_wer4

Linki