Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Dla rodziców

Regulamin przedszkola 2017/2018 - plik do pobrania 

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim

§ 1

Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2

Rodzić zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

§ 3

Rodzic może wykupić dodatkowe karty na własność.

§ 4

W przypadku zniszczenia, utraty Karty Dziecka, rodzic / opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej. Fakt utraty rodzic / opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§ 5

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika STOPEREK.PL .

§ 6

Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§ 7

Prawidłowe sczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

§ 8

W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz. 600.

§ 9

W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz. 1600.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2014 r.

Ramowy rozkład dnia

rok szkolny 2016/2017

 

6.30 – 8.00

Zabawy dowolne wg. zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;

 

8.00 – 8.15

Czynności porządkowe po zajęciach porannych, przygotowanie do śniadania, nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych. Ćwiczenia poranne bądź zabawa ruchowa uwzględniająca zwiększoną potrzebę ruchu;

 

8.15 – 8.45

Śniadanie – nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków;

 

8.45 – 9.00

Kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych;

 

9.00 – 10.00

 

 

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne

 

     10.00 – 10.15

II Śniadanie- wdrażanie dzieci do spożywania owoców i warzyw.                                                                                                                     

10.15 – 11.00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe.

11.00 – 11.15

Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe i higieniczne;

 

11.15 – 11.45

Obiad- wyrabianie nawyków właściwego zachowania się podczas  posiłku.

 

11.45 – 14.00

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacja przyrody, gry i zabawy zorganizowane lub dowolne. W przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali, praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia dodatkowe, odpoczynek (leżakowanie dla młodszych dzieci);

Wyciszające zabawy przy muzyce, techniki relaksacyjne, słuchanie bajek, cicha praca w kącikach zainteresowań;

 

14.00 – 14.15

Czynności porządkowe po zajęciach i zabawach, czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do podwieczorku;

 

14.15 – 14.45

Podwieczorek

 

14.45 - 16.00

Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe.

 

Linki