Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Kadra

L.P.

Nazwisko i imię

Aktualny stopień awansu zawodowego

Wykształcenie i kwalifikacje

1.  

 

Bogacka Jolanta nauczyciel dyplomowany
 • wyższe mgr pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • wyższe mgr pedagogika kulturalno-oświatowa
 • studia podyplomowe edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • oligofrenopedagogika i kształcenie integracyjne
 • zarządzanie oświatą- studia podyplomowe
2. 

 

Gancarz Anna
 
psycholog

  nauczyciel stażysta

 

 • wyższe mgr Psychologia
 • wyższe mgr Pedagogika
 • studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
3. 

 

 

Bryś Dorota  

 

katecheta
nauczyciel mianowany

 

    
 
 • wyższe mgr Teologia
   4. Krajewska Agnieszka nauczyciel dyplomowany  

 

 
 • SN nauczanie początkowe
 • wyższe mgr wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny
 • zarządzanie oświatą- studia podyplomowe
   
5. . Łaba Maria nauczyciel dyplomowany
 • wyższe mgr nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
 • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny
6.. Patoła Kinga

dyrektor

nauczyciel dyplomowany  

 

 

 

 • wyższe mgr nauczanie początkowe z kwalifikacjami do wychowania przedszkolnego,
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika i kształcenie integracyjne.
 • studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe- zarządzanie oświatą
7. Seniszyn Grażyna nauczyciel dyplomowany
 • wyższe mgr wychowanie muzyczne,
 • studia podyplomowe wychowania fizycznego,
 • wychowanie przedszkolne – kurs kwalifikacyjny,
 • muzykoterapia kurs.
 • Studia podyplomowe „Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”
8. Siedlak Beata    

 

nauczyciel dyplomowany    
 • wyższe mgr wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedaogika – kurs kwalifikacyjny
9. Smołucha Danuta   

 

nauczyciel dyplomowany   

 

 • SN – wychowanie przedszkolne ,
 • terapia pedagogiczna – kurs,
 • Studia mgr wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną
 • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny
10. Zajda Agnieszka nauczyciel dyplomowany
 • Wyższe mgr terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną
 • Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”
 • Kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe- gimnastyka korekcyjna
11.  

 

Gebauer Regina  

 

nauczyciel dyplomowany

 

 • Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym i logopedią szkolna
 • Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych
 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w j. niemieckim jako języka mniejszości narodowej
 • Kurs Kwalifikacyjny- Metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania poczatkowego
 • Studia podyplomowe- Edukacja i wychowanie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
12. Sitek Sylwia nauczyciel mianowany
 • Wyższe mgr terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną
 • Studia podyplomowe „Edukacja elementarna – kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
 • Studia podyplomowe- Język angielski
13.

Smołucha- Zajdel Małgorzata 

logopeda

nauczyciel stażysta
 • Wyższe mgr Filologia polska
 • Studia podyplomowe – Logopedia
14. Matysek Monika Nauczyciel mianowany
 • Wyższe mgr – Filologia Germańska
 • Kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
 • Studia podyplomowe- Edukacja Elementarna-kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
 • Kurs kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika
 • Studia podyplomowe- Edukacja i wychowanie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

 

Linki