Godlo Polski
zabki
misie
stokrotki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Integracja

        Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska w roku szkolnym 1993/94, przyjęliśmy do naszej placówki pierwsze dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W roku 1995/96 utworzono pierwszy oddział integracyjny. Praca z tymi dziećmi opierała się początkowo na programie innowacyjnym opracowanym przez nauczycielkę mgr Józefę Rataj.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 02.11.1998 zmieniono nazwę na Przedszkole Publiczne z Oddziałem Integracyjnym. Innowacja pedagogiczna autorstwa dyr. Jadwigi Szramiak "Przedszkole dla wszystkich, którzy chcą być z nami" pozwoliła na kontynuację pracy z niepełnosprawnymi dziećmi na lata 1999/2000 - 2004/2005. W roku szk. 2001/2002 placówka otrzymała status Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi.
        Obecnie w przedszkolu funkcjonują dwa oddziały integracyjne, w których działaniami wychowawczo- dydaktycznymi objętych jest 14-cioro dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

        Za najważniejsze wartości w pracy z dzieckiem przyjęliśmy: 

    - każde dziecko jest niepowtarzalne, 
    - nie ma dwóch takich samych osób, o jednakowych cechach charakteru,
    - nie ma różnicy pomiędzy celem nauczania dziecka zdrowego i niepełnosprawnego,
    - każde dziecko ma prawo się uczyć, być i współpracować z innymi.

        Celem integracji w naszym przedszkolu jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym warunków do możliwie wszechstronnego rozwoju w grupie rówieśniczej, a także uwrażliwianie na dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka oraz wychodzenie mu naprzeciw.

Linki