Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Nasza oferta

Przedszkole proponuje zajęcia :

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 • terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna,
 • religia
 • język angielski
 • rytmika

Najważniejszym naszym zadaniem jest wspieranie każdego dziecka w rozwoju zgodnie z jego możliwościami oraz stwarzanie równych szans dzieciom z różnych środowisk, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czym pomagają zatrudnieni w placówce specjaliści.


Chcąc osiągnąć jak najlepsze efekty wykorzystujemy elementy wielu metod pracy wspierających, aktywizujących, takich jak:

 • met. M. Montessori- dziecko przez wykonywanie konkretnych czynności życiowych przygotowuje się do jak najlepszego poznania rzeczywistości. Uczy się czynności życia codziennego, rozwija zmysły i uspołecznia się. Na zajęciach bierze się pod uwagę fakt, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie.
 • met. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu, ćwiczenia dają poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania do siebie i do innych. Wykonywane w grupie, budują więzi grupowe i interpersonalne, stanowią element doskonałej zabawy.
 • met. K. Orffa, R. Labana,Kniesów
 • pedagogika zabawy
 • met. ośrodków pracy- praca metodą ośrodków stwarza wspaniałe warunki dla konkretnego poznania przedmiotów i zjawisk za pomocą wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu. Uczy widzieć, obserwować, badać i rozumieć zjawiska przyrody i zjawiska społeczne, wyciągać wnioski, a więc uczy myślenia.
 • met. Dobrego Startu- służy nauce czytania i pisania, koordynacji wzrokowo- przestrzennej, rozwija pamięć wzrokowo- słuchową. Zajęcia przeprowadza się w formie zabaw i w atmosferze pełnej akceptacji.
 • matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • metody komunikacji wspierającej i wspomagającej ( Blissa, PCS, piktogramy)
 • met. Batii Strauss (aktywne słuchanie muzyki)
 • met Dennisona- ćwiczenia fizyczne aktywizujące obie półkule mózgowe, wpływające na polepszenie koncentracji uwagi, pamięci, myślenia, koordynacji wzrokowo- ruchowej i równowagi.

Nasza placówka we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu reprezentowanym przez Mł. Asystenta Promocji Zdrowia i Oswiaty Zdrowotnej, p. Anną Gawęda- Żelińską realizuje programy:

 • " Czyste powietrze wokół nas"

Linki