Godlo Polski
zabki
misie
stokrotki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Kadra

L.P.

Nazwisko i imię

Aktualny stopień awansu zawodowego

Wykształcenie i kwalifikacje

1.  

Bogacka Jolanta

nauczyciel dyplomowany

 • wyższe mgr pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

 • wyższe mgr pedagogika kulturalno-oświatowa

 • studia podyplomowe edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

 • oligofrenopedagogika i kształcenie integracyjne

 • zarządzanie oświatą- studia podyplomowe

2. 

Kosmalski Karolina


 

psycholog


 

  nauczyciel stażysta

 • wyższe mgr Psychologii

3. 

 

Jeleń Beata


 

katecheta

nauczyciel dyplomowany


 

    

 • Studia mgr - Teologia

   4.

Krajewska Agnieszka

nauczyciel dyplomowany  


 

 • SN nauczanie początkowe

 • wyższe mgr wychowanie przedszkolne,

 • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

 • zarządzanie oświatą- studia podyplomowe

   

5. .

Łaba Maria

nauczyciel dyplomowany

 • wyższe mgr nauczanie początkowe

 • studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną

 • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

 • studia podyplomowe- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspergera

6..

Patoła Kinga

dyrektor

nauczyciel dyplomowany


 


 


 

 

 • wyższe mgr nauczanie początkowe z kwalifikacjami do wychowania przedszkolnego,

 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika i kształcenie integracyjne.

 • studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne

 • studia podyplomowe- zarządzanie oświatą

7.

Seniszyn Grażyna

nauczyciel dyplomowany

 • wyższe mgr wychowanie muzyczne,

 • studia podyplomowe wychowania fizycznego,

 • wychowanie przedszkolne – kurs kwalifikacyjny,

 • muzykoterapia kurs.

 • Studia podyplomowe „Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”

8.

Siedlak Beata    

nauczyciel dyplomowany    

 • SN- wychowanie przedszkolne

 • wyższe mgr wychowanie przedszkolne,

 • Oligofrenopedaogika – kurs kwalifikacyjny

 • Studia podyplomowe- Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 • Studia podyplomowe- Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną

9.

Smołucha Danuta   

nauczyciel dyplomowany   

 • SN – wychowanie przedszkolne ,

 • terapia pedagogiczna – kurs,

 • Studia mgr wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną

 • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

10.

Zajda Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

 • Wyższe mgr terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną

 • „Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”

 • Kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika

 • studia podyplomowe- gimnastyka korekcyjna

 • Studia podyplomowe- Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną

11.  

Bawoł Regina  

nauczyciel dyplomowany

 • Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym i logopedią szkolna

 • Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych

 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w j. niemieckim jako języka mniejszości narodowej

 • Kurs Kwalifikacyjny- Metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania poczatkowego

 • Studia podyplomowe- Edukacja i wychowanie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

12.

Sitek Sylwia

nauczyciel dyplomowany

 • Wyższe mgr terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną

 • Studia podyplomowe „Edukacja elementarna – kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego

 • Studia podyplomowe- Język angielski

13.

Beata Wawrzyńczyk- Kostrzewska

logopeda

nauczyciel kontraktowy

 • Wyższe mgr - Pedagogika kulturalno- oświatowa

 • Studia podyplomowe- Logopedia

14.

Matysek Monika

nauczyciel dyplomowany

 • Wyższe mgr – Filologia Germańska

 • Kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

 • Studia podyplomowe- Edukacja Elementarna-kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne

 • Kurs kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika

 • Studia podyplomowe- Edukacja i wychowanie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

15.

Waluś Alicja

nauczyciel mianowany

 • Pedagogika Wczesnoszkolna i przedszkolna z neurodydaktyką

 • Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

 • Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna – studia I stopnia

 • Oligofrenopedagogika

16.

Szymaniec Anna

nauczyciel kontraktowy

 • Licencjat- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim

 • Studia mgr- Pedagogika, profil ogólnoakademicki

 • Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Linki