Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Kadra

L.P.

Nazwisko i imię

Aktualny stopień awansu zawodowego

Wykształcenie i kwalifikacje

1.  

Bogacka Jolanta

nauczyciel dyplomowany

 • wyższe mgr pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • wyższe mgr pedagogika kulturalno-oświatowa
 • studia podyplomowe edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • oligofrenopedagogika i kształcenie integracyjne
 • zarządzanie oświatą- studia podyplomowe

2. 

Gancarz Anna


psycholog


  nauczyciel kontraktowy

 • wyższe mgr Psychologia
 • wyższe mgr Pedagogika
 • studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

3. 


 

Jeleń Beata


katecheta

nauczyciel dyplomowany


    
 

 •  

   4.

Krajewska Agnieszka

nauczyciel dyplomowany  

 

 • SN nauczanie początkowe
 • wyższe mgr wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny
 • zarządzanie oświatą- studia podyplomowe

   

5. .

Łaba Maria

nauczyciel dyplomowany

 • wyższe mgr nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
 • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny
 • studia podyplomowe- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspergera

6..

Patoła Kinga

dyrektor

nauczyciel dyplomowany


 


 

 • wyższe mgr nauczanie początkowe z kwalifikacjami do wychowania przedszkolnego,
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika i kształcenie integracyjne.
 • studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe- zarządzanie oświatą

7.

Seniszyn Grażyna

nauczyciel dyplomowany

 • wyższe mgr wychowanie muzyczne,
 • studia podyplomowe wychowania fizycznego,
 • wychowanie przedszkolne – kurs kwalifikacyjny,
 • muzykoterapia kurs.
 • Studia podyplomowe „Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”

8.

Siedlak Beata    

nauczyciel dyplomowany    

 • SN- wychowanie przedszkolne
 • wyższe mgr wychowanie przedszkolne,
 • Oligofrenopedaogika – kurs kwalifikacyjny
 • Studia podyplomowe- Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Studia podyplomowe- Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną

9.

Smołucha Danuta   

nauczyciel dyplomowany   

 • SN – wychowanie przedszkolne ,
 • terapia pedagogiczna – kurs,
 • Studia mgr wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną
 • oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

10.

Zajda Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

 • Wyższe mgr terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną
 • „Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”
 • Kurs kwalifikacyjny – Oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe- gimnastyka korekcyjna
 • Studia podyplomowe- Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z terapią sensoryczną

11.  

Gebauer Regina  

nauczyciel dyplomowany

 • Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym i logopedią szkolna
 • Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych
 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w j. niemieckim jako języka mniejszości narodowej
 • Kurs Kwalifikacyjny- Metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania poczatkowego
 • Studia podyplomowe- Edukacja i wychowanie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

12.

Sitek Sylwia

nauczyciel dyplomowany

 • Wyższe mgr terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną
 • Studia podyplomowe „Edukacja elementarna – kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
 • Studia podyplomowe- Język angielski

13.

Smołucha- Zajdel Małgorzata 

logopeda

nauczyciel kontraktowy

 • Wyższe mgr Filologia polska
 • Studia podyplomowe – Logopedia
 • Oligofrenopedagogika

14.

Matysek Monika

nauczyciel mianowany

 • Wyższe mgr – Filologia Germańska
 • Kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
 • Studia podyplomowe- Edukacja Elementarna-kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
 • Kurs kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika
 • Studia podyplomowe- Edukacja i wychowanie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

15.

Waluś Alicja

nauczyciel stażysta

 • Pedagogika Wczesnoszkolna i przedszkolna z neurodydaktyką
 • Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 • Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna – studia I stopnia
 • Oligofrenopedagogika

 

Linki